Střední škola technická- kuchyně Vrbová

Lokalita

Praha 4

Objednatel

Akademie řemesel Praha

Zhotovitel

REALM Group s.r.o.

Realizace

09/2023-11/2023

V rámci této zakázky se rekonstruovala učňovská kuchyň. Jednalo se především o změnu dispozice, nové TZB, (zti, vzt a elektroinstalace) , kompletně nové obklady dlažby, dodávku interiérových prvků a zařizovacích předmětů. Zakázka byla dokončena ve 40 kalendářních dnech.