Realm-stav

Speciální zakládání staveb

Speciální zakládání staveb je nezbytnou součástí procesu výstavby, zejména v případech, kdy se stavba bude nacházet na nestabilním nebo nevhodném podloží. Tento proces spočívá v navržení a instalaci speciálních základů a zakládacích konstrukcí, které zajistí stabilitu a bezpečnost budovy.

V naší společnosti se specializujeme na speciální zakládání staveb a máme k dispozici nejmodernější technologie a vybavení pro tento účel. Většinou se jedná o použití hlubinných pilot, mikropilot, vrutů, injektáží, kotvení či násypů.

Při speciálním zakládání staveb provádíme důkladné geologické a geotechnické průzkumy, abychom získali důležité informace o stavbě a podloží. Poté navrhujeme a instalujeme zakládací konstrukce, které jsou nejvhodnější pro daný typ stavby a podloží