KONTAKT

Kontakt

REALM Stav s.r.o.

Šífařská 546

147 00 Praha 4

Fakturační údaje

REALM Stav s.r.o.

IČ: 172 42 398

K hájovně 753/9

142 00 Praha 4

Bank. spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 62806560/5500

Kontaktní formulář