Stavební úpravy sociálního zařízení Ústeckého Krajského úřadu

Lokalita

Ústí nad Labem

Objednatel

Krajský úřad Ústeckého kraje

Zhotovitel

REALM Group s.r.o.

Realizace

01/2023-03/2023

V rámci zakázky se prováděli  stavební úpravy  městského úřadu. Jednalo se především výměnu ZTI, komplet rekonstrukci sociálního zařízení a to zejména nové obklady, elektroinstalace vzduchotechnika, zařizovací předměty, světla a topná tělesa Celá zakázka se díky kvalitní přípravě stihla v předtermínu a za plného provozu.