Rekonstrukce Objektu Varhulíkové, dětská školka

Lokalita

Praha 7, Varhulíkové 12

Objednatel

Městská část Praha 7

Zhotovitel

REALM Group s.r.o., K hájovně 753/9 Praha 4

Realizace

01/2022-09/2022

Jednalo se o stavební úpravy stávající budovy se zachováním stávajících půdorysných rozměrů nosných a obvodových stěn, v jejichž důsledku došlo k vybudování prostor pro mateřskou školu, prostor pro veřejné toalety s trvalou obsluhou a prostor pro prodej balených potravin. Objekt byl po rekonstrukci do úrovně hrubé stavby. Řešení v rámci zakázky zahrnovalo dispoziční rozmístění vnitřních příček, vnitřní výplně otvorů, vnitřní povrchové úpravy, instalaci nových rozvodů kanalizace a vody, ÚT a VZT, elektroinstalace slabo i silno a jídelní výtah, u prodejny také vybavení nábytkem.