Rekonstrukce a dostavba základní školy Hauptova

Lokalita

Praha- Zbraslav

Objednatel

Městská část Praha Zbraslav

Zhotovitel

REALM-Group s.r.o.

Realizace

06/2022-08/2022

V rámci zakázky  se rekonstruovali veškeré toalety, kabinety a  další zázemí. Vzhledem k typu zařízení, bylo zapotřebí zvládnout velký objem stavebních prací  přes školní prázdniny. Povedlo, se. Jednalo se především o odstranění stávajících konstrukcí vč. obkladů, zařizovacích předmětů, zhotovení nových konstrukcí, kompletně nových rozvodů ZTI, elektroinstalací, obkladů a dlažeb, SDK podhledů, interiérových příček, historických dveří, oken a zařizovacích předmětu a úpravu povrchů. Budova školy spadá pod památkově chráněné území