Přístavba strojovny a rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Velké Popovice

Lokalita

Velké Popovice

Objednatel

Brnofrost s.r.o. Charbulova 535, 618 00 Brno

Zhotovitel

REALM Group s.r.o., K hájovně 753/9 Praha 4

Realizace

07/2020 - 01/2021

V rámci této zakázky se naše firma podílela na realizaci a dodání stavební části. Hlavním úkolem bylo napojit na stávající zimní stadion novou přístavbu, která nově vytváří zázemí pro technologii chlazení, obsluhu a mechanizaci. Jak je vidět, tak z vizualizace součástí této zakázky bylo i vytvoření zpevněných ploch v přilehlém prostoru.

V průběhu stavby jsme byli generálním dodavatelem osloveni na provedení částečné rekonstrukce vnitřních prostorech, které byli nezbytné pro zajištění funkčního provozu. Zakázka byla provedena v odsouhlaseném termínu řádně dokončena.